Big Tuna Teasers Resin Head - Small Fish Head

Regular price $19.99 Sale price $9.99 Save $10.00
10 in stock

2oz

8.5in Overall Length

Big Tuna Teasers Resin Head - Small Fish Head - Fish & Tackle
Big Tuna Teasers Resin Head - Small Fish Head - Fish & Tackle
Big Tuna Teasers Resin Head - Small Fish Head - Fish & Tackle
Big Tuna Teasers Resin Head - Small Fish Head - Fish & Tackle
Big Tuna Teasers Resin Head - Small Fish Head - Fish & Tackle